Останні новини

У Парламенті зареєстровано законопроект щодо боротьби з патентним тролінгом 07.02.2018
У Парламенті зареєстровано законопроект щодо боротьби з патентним тролінгом
1 лютого в Парламенті за № 7538 зареєстровано проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо...
Зареєстровано законопроект про реформу захисту авторських прав 05.02.2018
Зареєстровано законопроект про реформу захисту авторських прав
Оприлюднено текст урядового законопроекту № 7539 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і...
Кабмін затвердив законопроекти в сфері захисту прав інтелектуальної власності 29.01.2018
Кабмін затвердив законопроекти в сфері захисту прав інтелектуальної власності
З ініціативи Мінекономрозвитку Уряд схвалив два законопроекти щодо поліпшення сфери захисту прав інтелектуальної власності. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих...
Всі новини

vk48    fa48

Новини

У Парламенті зареєстровано законопроект щодо боротьби з патентним тролінгом

У Парламенті зареєстровано законопроект щодо боротьби з патентним тролінгом1 лютого в Парламенті за № 7538 зареєстровано проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей». Проект документа покликаний привести українське законодавство у сфері інтелектуальної власності у відповідність з директивами та регламентами Європейського Союзу та імплементувати відповідні положення Угоди про асоціацію в частині правової охорони винаходів та корисних моделей. Досягти поставленої мети пропонується шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України від 15.12.1993 р. № 3687 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон № 3687).

Законопроектом пропонується встановити, що об'єктом корисної моделі може бути лише пристрій у будь-якій сфері технологій (прим. ред.: винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій). Наразі ж таким об'єктом може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес.

Відповідно до цього законопроекту правова охорона на корисні моделі не поширюватиметься на такі об'єкти:

 • нові форми відомого з рівня технології лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, нове дозування або будь-яка нова властивість чи нове використання відомого лікарського засобу;
 • хірургічні або терапевтичні способи лікування людини або тварини;
 • способи діагностики організму людини або тварини;
 • процеси клонування людей;
 • процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
 • використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 • людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Це положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента.

Також законопроектом пропонується виключити положення щодо декларативного патенту, за яким патент видавався за результатами формальної експертизи заявки, однак саму формальну експертизу не скасовано. Таким чином проектом документа передбачається, що права на винахід та корисну модель засвідчуватимуться виключно патентом.

За підтримання чинності сертифіката додаткової охорони сплачується збір за кожен повний чи неповний рік його дії. Порядок сплати зборів за підтримання чинності сертифіката додаткової охорони є таким самим, як визначено в ч. 2 ст. 32 цього законопроекту.

Для винаходів, об'єктом яких є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання препарату або його застосування, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні дозволено, законопроектом пропонується надання додаткової охорони. Так, володілець такого патенту матиме право на подовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчуватиметься сертифікатом додаткової охорони, який видаватиметься за його клопотанням. За таке клопотання володілець сплачуватиме збір. Окрім цього, за підтримання чинності сертифіката додаткової охорони його володілець повинен буде сплачувати збір за кожен повний чи неповний рік його дії.

Клопотання про надання додаткової охорони розглядатиметься закладом експертизи в порядку, що визначатиметься Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку). Строк додаткової охорони не перевищуватиме 5 років.
Однак для винаходів, об'єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу та стосовно якого були здійснені дослідження у сфері застосування для дітей, строки додаткової охорони збільшуватимуться на 6 міс.

Окрім цього, пропонується доповнити Закон № 3687 новим положенням, відповідно до якого не визнаватиметься порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу, засобу захисту тварин/рослин. Передбачається ввести положення щодо визнання прав на винахід недійсними Апеляційною палатою Мінекономрозвитку. Наразі чинною редакцією Закону № 3687 визнання прав на винахід недійсними є можливим лише в судовому порядку.

Також проектом документа передбачається, що будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково на підставі невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. Так, заява про визнання прав на винахід недійсними може подаватися до Апеляційної палати протягом 9 міс з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, а заява про визнання прав на корисну модель недійсними можна буде подавати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель.

Під час розгляду сторони процесу матимуть рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.

При цьому уточнюється, що Апеляційна палата не перевірятиме достовірність наданих доказів, а відповідальність за достовірність наданої інформації нестиме особа, яка її подала. Однак у разі виникнення в колегії Апеляційної палати обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, наведеної в наданих документах, колегія матиме право надіслати запит щодо підтвердження зазначеної інформації.

Заява про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними розглядатиметься протягом 4 міс від дати одержання Апеляційною палатою заяви за умови наявності сплаченого збору за її подання. Однак строк може бути подовжено на 2 міс за заявою сторони розгляду заяви та за умови сплати збору.

За результатами розгляду заяви Апеляційна палата прийматиме мотивоване рішення, яке сторони можуть оскаржити в судовому порядку протягом 2 міс від дати його одержання.

Як зазначається в супровідних документах до проекту документа, процес оскарження через Апеляційну палату дасть можливість швидкого припинення активності недобросовісних власників так званих тролінгових патентів, коли права інтелектуальної власності на корисну модель набуваються за спрощеною процедурою, що забезпечує можливість недобросовісним власникам забороняти третім особам використовувати очевидні технічні рішення, тобто фактично надає можливість «приватизувати» частину суспільного надбання в різних галузях технологій і в такий спосіб обмежує конкуренцію на ринку, створює фактор росту цін.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Зареєстровано законопроект про реформу захисту авторських прав

Зареєстровано законопроект про реформу захисту авторських правОприлюднено текст урядового законопроекту № 7539 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який був зареєстрований у Верховній раді 1 лютого.

Законопроект покликаний адаптувати Цивільний кодекс і Закон «Про авторське право і суміжні права» з нормами законодавства Європейського Союзу з охорони і захисту авторського права і суміжних прав.

Зокрема, в ЦК запропоновано встановити, що суб'єкти авторського права можуть управляти своїми майновими правами особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління. Порядок створення та повноваження останніх, випадки, коли допускається управління майновими правами виключно через такі організації, порядок визначення уповноважених організацій, здійснення нагляду за діяльністю встановлюються законом.

Крім того, ЦК доповнюється новою статтею 1111-1, що регулює інститут ліцензійного договору на основі публічної пропозиції. Так, ліцензіар і ліцензіата має право укласти ліцензійний договір з об'єктів авторського права і суміжних прав на основі публічної пропозиції (оферти), яку поширює ліцензіар. Поширення публічної пропозиції є його оприлюднення ліцензіаром разом з екземпляром об'єкта авторського права і/або суміжних прав з надання можливості дистанційного ознайомлення з ним необмежено колу осіб з впровадженням інформаційно-телекомунікаційних систем. Ліцензійний договір на основі публічної пропозиції вважається укладеним з моменту прийняття такої пропозиції іншою стороною (ліцензіатом). Прийняттям пропозиції вважається вчинення дій, які виражають згоду з умовами способом, передбаченим публічною пропозицією, в тому числі за допомогою технічних засобів зв'язку. Ліцензіата по ліцензійно договору на основі публічної пропозиції має право в будь-який момент в односторонньому порядку відмовитися від такого ліцензійного договору, зокрема шляхом припинення використання відповідного об'єкта авторського права і/або суміжних прав. Умова ліцензійного договору на основі публічної пропозиції в неможливості односторонньої відмови ліцензіатом від такого договору є нікчемною. Ліцензійний договір на основі публічної пропозиції може бути безкоштовним, якщо в ньому не визначено розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта авторського права і/або суміжних прав. Якщо ліцензійний договір на основі публічної пропозиції і/або інформація про управління правами на об'єкт авторського права і/або суміжних прав, яка використовується на умовах такого договору, передбачає можливість виплати винагороди за використання об'єкта авторського права і/або суміжних прав добровільно на розсуд ліцензіата, розмір винагороди може бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів. Ліцензійний договір на основі публічної пропозиції, за яким надається Виняткова або одинична ліцензія, є нікчемним.

У свою чергу, в Законі «Про авторське право і суміжні права» в новій редакції викладено статтю 1, яка визначає терміни. Так, в неї включені поняття: інтерактивний доступ, кабельна ретрансляції, кінематографічний твір, особа з обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію, передання в найм (прокат), позичка і так далі.

В цілому, законопроектом запропоновано:

 • врегулювати приналежність майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, створені на замовлення або за трудовим договором;
 • передбачити ліцензії в цифровій формі, що надаються засобами електронного зв'язку в вигляді публічної пропозиції;
 • вільні ліцензії, які надають автору гнучкі інструменти легального і безкоштовного розповсюдження власних творчих результатів..

Крім того, передбачено посилення відповідальності за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі і т. Д.) - штраф від 50 до 200 НМДГ з конфіскацією (зараз від 10 до 200 НМДГ). Збільшується нижня межа штрафу і за Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. При цьому встановлюється відповідальності і за незаконне прокат примірників аудіовізуальних творів, фонограм, фільмів, комп'ютерних програм, баз даних.

Також Кабмін зареєстрував законопроект № 7538 щодо правової охорони винаходів і корисних моделей.

Джерело: ЮРЛИГА

Кабмін затвердив законопроекти в сфері захисту прав інтелектуальної власності

Кабмін затвердив законопроекти в сфері захисту прав інтелектуальної власностіЗ ініціативи Мінекономрозвитку Уряд схвалив два законопроекти щодо поліпшення сфери захисту прав інтелектуальної власності.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» удосконалює систему організації та захисту авторських і суміжних прав.

Зокрема, документ передбачає:

 • врегулювання приналежності майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, створені на замовлення або за трудовим договором;
 • ліцензії в цифровій формі, що надаються засобами електронного зв'язку в вигляді публічної пропозиції;
 • вільні ліцензії, які надають автору гнучкі інструменти легального і безкоштовного розповсюдження власних творчих результатів.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» передбачає:

 • подачу електронних заявок на реєстрацію;
 • вдосконалення механізму оскарження заявок в «Укрпатенті» (зокрема, право подати заперечення проти заявки протягом 6 місяців з дати публікації відомостей про неї);
 • принцип «post-grant opposition» - можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку після видачі патенту (якщо патент був виданий з порушенням авторського права, або винахід не є корисною моделлю);
 • подолання «патентного троллінгу».

Відповідні законопроекти Кабмін схвалив на засіданні 25 грудня 2018 року.

Джерело: ЮРЛИГА

Samsung запатентував смартфон з вирізом над екраном

Samsung запатентував смартфон з вирізом над екраномУ світлі останніх тенденцій, коли екрани смартфонів займають практично всю лицьову панель, виробники йдуть по одному з двох шляхів.

Одні, як Samsung, залишають невелику смужку над екраном, де розміщуються фронтальна камера, різні сенсори і виріз гучномовця. Інші, як Apple, виділяють для ЦИХ цілей невелику область в центральній верхній частині екрану.

Свіжий патент, Який був зареєстрований південнокорейською компанією, вказує на те, що Samsung розглядає можливість випуску смартфона, екран якого має виріз у верхній частині.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO) видала компанії Samsung патент, в якому зображено пристрій, схожий на Essential Phone.

Можливо, ми побачимо подібний дизайн в Galaxy Note9, з іншого боку Samsung патентних багато концептів, які так і залишаються просто ідеями на папері.

Джерело: http://techno.bigmir.net

У Росії у Roshen відібрали торгову марку

У Росії у Roshen відібрали торгову маркуКомпанії Рошен на території РФ достроково припинили правову охорону торговельної марки KREMONA.

Російський суд з інтелектуальних прав 9 січня, задовольнив позов індивідуального підприємця Олега Сохацького до Дочірнього підприємства Кондитерська компанія Рошен (Київ) про дострокове припинення правової охорони товарного знака KREMONA (№423199). Про це повідомляє сайт суду.

Товарний знак KREMONA використовувався до товарів 30-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (напої на основі кави, какао чи шоколаду; зернові продукти, готові до вживання).

Суд вирішив достроково припинити правову охорону знаку для товарів та послуг KREMONA щодо всіх товарів 30-го класу МКТП внаслідок його невикористання.

Оспорюваний знак був зареєстрований на компанію з 19 листопада 2010 р до 12 серпня 2019 р/

Джерело: http://finance.bigmir.net